Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus – esimerkkinä Karosen koulutalon montessorit

montessoriympäristö

Annalan koulun Karosen koulutalon montessorisolussa meitä huseeraa sekä kolme luokanopettajaa, yksi erityisluokanopettaja, yksi eskariopettaja, pari koulunkäynninohjaajaa että lastenhoitaja kiinteässä yhteistyössä ideoiden, suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden opetusta ja oppimista vajaan sadan 0-6-luokkalaisen ryhmässä. Tämä meidän malli on saanut alkunsa Joustavan hankkeen alkumetreiltä lähes kymmenen vuotta sitten, mutta juuret sillä on vieläkin kauempana historiassa. Oppimisympäristömme pohjautuu Maria Montessorin (1870-1952)  kehittämään pedagogiikkaan, sen arvopohjaan ja näkemykseen lapsen oppimisesta ja kasvusta – auta minua ajattelemaan itse. Keskeistä on eri-ikäisten lasten välinen vuorovaikutus, opettajien ohjaus ja montessorivälineistä muodostuvat toimintakokonaisuudet.

Mikäli haluat lukea lisää, klikkaa tätä linkkiä.