Aihearkisto: Yleinen

Kutsu OPS-agentti pitämään TVT-koulutusta koulullesi

OPS-agenttien kalentereissa on vielä hyvin tilaa. Kerätkää porukka kasaan ja ottakaa rohkeasti yhteyttä oman koulunne OPS-agenttiin niin tulemme pitämään 1-2h TVT-koulutuksen koulullenne.

Tässä vihjeitä aihepiireistä, joissa TVT-agentit pystyvät tukemaan opettajia

1. Ohjelmoinnin alkeet
– Koodaustunti.fi (code.org)
– Scratch-ohjelmointia (läppärillä)
– ScratchJr-ohjelmointi (iPad)
– Kodable (1.-2.luokat).
Kesto 1-2h
2. Robotiikka
– EV3 – lego-robotti-ohjelmointi (3. luokasta ylöspäin)
– WeDo – lego-robotti-ohjelmointi (1. -2. luokat)
– BeeBot-robottiohjelmointi (1.-2.luokat)
HUOM!EV3-robotteja lainattavissa koululle 2 viikoksi
Kesto 2h
3. Ohjelmointi
– Racket-ohjelmointi yläkoulun matematiikassa
– Arduino-ohjelmointi
Kesto 2h
4. Office365 (O365)
– OneNote
– ClassNotebook (luokan muistikirja)
– OneDrive (pilvipalvelun tallennustila)
– PowerPoint, Word, Sway (esitykset, tekstinkäsittely)
– Forms, Excel (lomakkeet ja taulukkolaskenta)
HUOM! O365-koulutukset hoitaa Sanna-Kaisa Salonniemi, ota yhteyttää suoraan Sanna-Kaisaan.
Kesto 1-2h
5. Median tuottaminen
– Elokuvien kuvaaminen ja editointi (esim. iMovie, Elokuvatyökalu)
– Kamerakynä – pedagogiikka (mobiililaitteiden hyödyntäminen tuntityöskentelyn osana)
– iPadin mediaohjelmistot:
o Animaatiot (iMotion, PuppetPals)
o Sarjakuvat (ComicsHead, StripDesign)
o Kirjan tekeminen (BookCreator)
o Trikkikuvat (GreenScreen)
o Median siirtäminen iPadilta talteen
Kesto 1-2h/osio
6. Kysely-, aktivointi- ja arviointityökalut
– Kahoot, Quizlet, Quizizz, Socrative, Forms
– ActionTrack – mobiilisuunnistus
– QR-koodit ja lisätty todellisuus (Aurasma,Quiver)
Kesto 1-2h
7. Sosiaalisen median käyttö oppimisessa
– Blogit, Youtube, Twitter, Instagram, Edmodo, Facebook, WhatsApp
Kesto 1-2h
8. Sähköinen tiedonkulku työyhteisössä
– Koulun oma työtila tiedostojen jakamiseen (SharePoint)
Kesto 1-2h
9. 3D-tulostus
– Tutustuminen mallinnukseen ja yksinkertaisten kappaleiden tulostukseen
– SketchUp
– Tinkercad
HUOM! 3D-tulostin lainattavissa koululle 3 viikoksi
Kesto 2h

 

Tsemppiä syksyyn!

Yksilöllinen koejakso kielissä

Liian usein koetunnille valuu lapsia tai nuoria, jotka eivät ole valmistautuneet kokeeseen mitenkään. He tulevat vain toteamaan kokeeseen sen, minkä he jo itse sekä opettaja tietävät: ”Ei ole omaksuttu sitä eikä tätä, ei osata tätä eikä tuota – no niin, jatketaanpas tästä sitten kohti uusia pettymyksiä”. Tähän ärsyttävään tilanteeseen minä halusin puuttua tänä lukuvuonna yhden jakson lopuksi: Järjestin kuudesluokkalaisille yksilöllisen koejakson englannissa.

Jaksolle oli varattu aikaa kolme viikkoa. Osa ei tarvinnut kuin viikon tämän jakson suorittamiseen, jonka jälkeen he saivat tehdä vapaampia projektihommia. Heikoimmat taas tarvitsivat kaikki kolme viikkoa tai lähes koko ajan suorittaakseen kokeen tällä systeemillä, ja minulla oli opettajana erityisen hyvä mahdollisuus tukea heitä koejakson suorittamisessa.

Näin järjestin yksilöllisen koejakson:

Kirjan jakso oli kolme kappaletta, aiheena ja kielioppiasiana mm. matkailu ja imperfekti. Yksilölliseen tahtiin suoritettava koe oli jaettu kolmeen osa-alueeseen: Kielioppi, sanasto ja tuottaminen. Oppilailla oli yksilöllisen koejakson suorituslomake/oppimispäiväkirja, jossa oli tarkistuslista asioista, joita heidän pitäisi osata eri osa-alueilta. Lomakkeessa oli myös vinkkejä, mistä voisi mitäkin asiaa harjoitella: tietyt kirjan sivut, SanomaPro, Perunakellari, … Sanaston opiskelua varten oppilailla oli ohjeena, että tekstikirjan kappaleet piti suomentaa huolella parin kanssa, ja varmistaa, ymmärtävätkö he, mistä kappaleissa puhutaan. Tuottamistehtävää varten tuli opiskella matkustamiseen liittyviä sanoja ja sanontoja.

Kieliopin taidoista oppilas sai suorittaa harjoitustestin niin usein, kuin koki tarvitsevansa harjoittelua Quizizz-testillä, jonka laukaisin aina, kun vähintään kaksi oppilasta halusi kilvoitella tiedoillaan. Kun oppilas koki osaavansa kielioppia riittävästi, hän teki (opettajan valvoessa) Socrativessä varsinaisen kielioppiosuuden kokeesta.

Sanastokoe tehtiin Google Formsilla (myöskin opettajan valvomana). Siinä oli lauseita suoraan tekstikirjasta, ja lauseet piti suomentaa.

Tuottamistehtävässä kirjoitettiin paperille vähintään 10 lausetta, jossa kerrottiin oikeasta tai kuvitellusta matkasta jonnekin (ohjeistuksessa oli kaikenlaisia vinkkejä, mitä asioita voisi kertoa).

Jokainen kokeen osa-alue arvosteltiin erikseen. Lisäksi oppimisprosessiin liittyvä itsearviointi oli suuressa osassa. Kirjasin arvosanat oppilaiden oppimispäiväkirjoihin, ja lisäksi arvioin sanallisesti oppilaiden työskentelytaitoja ja taitojen sekä vastuunoton kehitystä prosessin aikana.

Sain palautteen 45 oppilaalta yksilöllisestä koejaksosta: 33 oli sitä mieltä, että yksilöllinen koejakso oli ”vähintään ihan ok” / ”oikein hyvä”, 7 ei tykännyt ja 5 ei osannut sanoa. 14 oppilasta arvioi oppineensa yksilöllisen koejakson ansiosta paremmin kuin normaalisti, 2 arvioi oppimisensa ”ehkä huonommaksi”.

Kokemukseni opettajana oli, että pystyin ihan eri tavalla tukemaan ja kannustamaan eri vaiheissa olevia oppilaita. Erityisesti heikoimmat ja keskitason oppilaat tuntuivat hyötyvän tästä järjestelystä: he oppivat ottamaan paremmin vastuuta oppimisestaan (hyvät kun usein tuppaavat pärjäämään opetustyylistä huolimatta). Monella tuntui lamppu syttyvän, kun he huomasivat yhteyden harjoittelun ja tulosten välillä. Oppilaat myös oppivat paremmin arvioimaan ja erittelemään taitojaan ja tarpeitaan harjoitella eri osa-alueita.

Näiden kolmen viikon aikana minulla oli oppilaiden kanssa luontevia arviointikeskusteluja siinä tekemisen tuoksinassa, ja toiminnan keskiössä olivat oppimaan oppimisen taidot. Opettajana tosiaankin sain uuden OPS:in hengessä toimia oppilaiden rinnalla valmentajana, ja oppilaat tuntuivat arvostavan kokemusta siitä, että opettaja osallistuu niin huolellisesti heidän oppimisprosessiinsa.

Todellakin tämä koejakso teki sen, mihin tarpeeseen sen kehitin: Oppilaat valmistautuivat kokeeseen, ja kokeeseen valmistautumisesta tuli ajattelua ja itsearviointia vahvistavaa toimintaa.

Kokonaisvaltainen yhteisopettajuus – esimerkkinä Karosen koulutalon montessorit

montessoriympäristö

Annalan koulun Karosen koulutalon montessorisolussa meitä huseeraa sekä kolme luokanopettajaa, yksi erityisluokanopettaja, yksi eskariopettaja, pari koulunkäynninohjaajaa että lastenhoitaja kiinteässä yhteistyössä ideoiden, suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden opetusta ja oppimista vajaan sadan 0-6-luokkalaisen ryhmässä. Tämä meidän malli on saanut alkunsa Joustavan hankkeen alkumetreiltä lähes kymmenen vuotta sitten, mutta juuret sillä on vieläkin kauempana historiassa. Oppimisympäristömme pohjautuu Maria Montessorin (1870-1952)  kehittämään pedagogiikkaan, sen arvopohjaan ja näkemykseen lapsen oppimisesta ja kasvusta – auta minua ajattelemaan itse. Keskeistä on eri-ikäisten lasten välinen vuorovaikutus, opettajien ohjaus ja montessorivälineistä muodostuvat toimintakokonaisuudet.

Mikäli haluat lukea lisää, klikkaa tätä linkkiä.

 

Ohjeita legorobottien ohjelmointiin

Legorobottisalkku kiertää tämän kevään aikana kuudella koululla (Liisanpuisto, Annala-Karonen, Messukylä, Lamminpää, Rahola, Koivikkopuisto).

Lisäksi OPS-agentit ovat opastaneet robottiohjelmointia myös niillä kouluilla, joilla on jo ennestään omia robotteja mm. Kaukajärvi, Lielahti, Pyynikki, Sampo ja Tammela. Näissä tilaisuuksissa on toivottu tarkempia ohjelmointiohjeita ja nyt ensimmäinen versio opettajan ohjeista on julkaistu. Löydät ne täältä:

http://ilmiomainentampere.blogit.tampere.fi/tieto-ja-viestintatekniikka/legorobotit-ja-ohjelmointi/

Hyvä hetkiä robottiohjelmoinnin parissa!

20170201_114316