Vaatetuksen liittyvää tukimateriaalia eri kielillä

Oheisilla kuvasarjoilla on tarkoitus helpottaa vaihtelevaan vaatetukseen liittyvien kysymysten selventämistä varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmille. Kuvat on jaoteltu vuodenaikojen mukaan ja niissä jokaisessa on mukana sekä sisä- että ulkovaatetukseen liittyviä esimerkkikuvia. Kuvat toimivat tukena keskustelulle, jota käydään esim. tutustumisen, vasu-keskustelun, vanhempainillan yhteydessä. Tarkoitus ei siis ole tulostaa kuvasarjaa vanhemmille, vaan käydä keskustelua heidän kanssaan esim. sitä vuodenaikaa koskien, joka lapsen vaatetuksen osalta tarvitsee selvennystä lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Vaatetus (suomi-englanti)

Vaatetus (suomi-venäjä)

Vaatetus (suomi-arabia)

Vaatetus (suomi-persia/dari)

 

 

 

Saavutettavuusseloste