Kodit mukaan

Tavoite: ammattien arvostus, vanhempien ja oppilaiden välisen ymmärryksen lisääntyminen, tutustumista vanhempien ammatteihin.

  • Vanhemmat kertomaan koululle omista ammateistaan

Opettaja voi pyytää luokkansa vanhempia koululle kertomaan omista ammateistaan.  Aikataulu voi olla tällöin joustava, luokan menoihin ja vanhempien aikatauluihin sopiva.

  • Vanhemmat pyytävät oppilaita yritysvierailuille

Mikäli oppilaan vanhempi on sellaisessa työssä, että hän voi kutsua oppilaita työpaikalleen vierailulle, voidaan oppilaiden kanssa käydä yritysvierailulla vanhempien töissä. Ammatista riippuen on hyvä pohtia etukäteistehtäviä / kysymyksiä. Tai vaihtoehtoisesti voidaan työstää ammatista opittuja juttuja vierailun jälkeen.

  • Jos koulu järjestää esim. lauantaina olevia koulupäiviä, hyödynnetään vanhempien työelämäkontakteja vierailujen muodossa tai pyydetään vanhempia koululle luokkiin kertomaan omista ammateistaan (ks. edellä olevat ideat)

LISÄKSI: Voidaan järjestää koulun juhlasaliin ”Ammattinäyttely” tai ”Ammattimessut”. Oppilaat valmistelevat messuja tunneilla etukäteen omien vanhempiensa ammattien tai omien haaveammattiensa pohjalta. Kun ammateista on tehty esittelyt ja hankittu tietoa ja materiaalia mietitään esittelykoju ja pyydetään vanhempia kojulle kertomaan vielä ammatistaan tai olemaan paikalla kysymyksiä varten. Saataisiinko kojulle vielä ammattiin liittyviä välineitä tai oikeaa materiaalia? Mikäli vanhemmista ei löydy esittelijää johonkin tiettyyn esim. haaveammattiin, voidaan soittaa kyseisen ammatin harjoittajalle ja kysyä onnistuisiko ammatin esittely koulun tilaisuudessa.

Huom! Monet yrittäjät ja ammatin edustajat ovat monesti mielellään valmiita tulemaan kertomaan omasta työstään.

Saavutettavuusseloste