Liikkuva koulu avustukset

Liikkuva koulu rahoitus

Liikkuva koulu on yksi hallituksen kärkihankkeista. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa avustusta kunnille ja yksityisille oppilaitoksille Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden ja keskeisten toimenpiteiden toteuttamiseen.


Avustuksen hakeminen Tampereella

Koululla on mahdollisuus hakea yhdessä Tampereen kaupungin perusopetuksen kanssa avustusta Tampereen Liikkuva Koulu ohjelman tavoitteiden ja keskeisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Perusopetus tekee yhden yhteisen haun, joka pitää sisällään sekä yhteisen osan että koulujen omat osiot. Koulujen omat Liikkuva koulu -suunnitelmat liitetään Tampereen kaupungin yhteiseen hakemukseen.

Avustusta voit hakea:

1. Opettajien osaamisen lisääminen

 • Sisällöt: liikunta- ja hyvinvointiosaaminen, toiminnalliset opetusmenetelmät
 • Muodot: koulutukset, seminaarit, verkostotapaamiset, Liikkuva koulu –internetsivut

2. Toiminnallisten opetusmenetelmien täysimittainen käyttöönotto

3. Oppilaiden osallisuuden lisääminen

 • Toiminnan arvioinnissa, toteutuksessa ja kehittämisessä
 • Nuorisotyön menetelmien hyödyntäminen

4. Rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen

 • Koulun ulko- ja sisätilat
 • Paikalliset resurssit ja toimintaympäristöt
 • Koulun sisätilat (myös yhteiset tilat, kuten käytävät ja aulat), liikuntasali ja lähiympäristö käyttöön opetuksessa ja välitunneilla
 • Koulutilojen liikuntakäyttöön liittyvien esteiden purkaminen
 • Vanhoissa kouluissa lapsivaikutusten arvioinnin toteuttaminen liikkumisen näkökulmasta
 • Uusien koulujen rakentamisessa oppilaiden liikkumismahdollisuuksien huomioon ottaminen (rakentaminen esimerkiksi puistometsien tai liikuntapuistojen yhteyteen)

5. Välitunti- ja koulumatkaliikunnan edistäminen

6. Koulumatkojen kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen

 • Yhteistyö opetuksesta, liikunnasta ja teistä sekä yhdyskuntasuunnittelusta vastaavien kunnan toimialojen kanssa
 • Kävelyn ja pyöräilyn edistäjien työn hyödyntäminen mm. Liikennekasvatuksen valtakunnallinen yhteistyöverkosto/Opetushallitus, Pyöräilykuntien verkosto ja Pyöräliitto

7. Liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä

 • Järjestöjen toimintamahdollisuuksien parantaminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
 • Erilaiset toteutustavat esim. opetus- ja liikuntatoimen sekä järjestöjen yhteistoteutus

8. Laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö

 • Yhteistyö järjestöjen, kuten liikuntaseurojen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa
 • Laaja-alainen yhteistyö kunnan eri toimialojen välillä, kuten kouluterveydenhuolto, nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja opetustoimi sekä tekninen toimi
 • Yhteistyön koordinointi kuntatasolla

Täsmennys kohtaan 4:

Osana toiminnallista hanketta voidaan varustaa oppimis- ja liikkumisympäristöjä. Sisä- ja ulkotilojen varustamiseen kohdennetut kustannusten tulee olla alle 20 000 euroa/koulu (alv 0 %). Mikäli varustaminen kohdistuu koulupihaan, niin hakemuksen liitteenä on oltava asemapiirros, mihin on merkitty hankittavienvälineiden ja kalusteiden sijainnit, turva-alueet sekä perustamis- ja asennustapa. Hankittavasta välineistöstä, kalustosta ja laitteista tulee liittää hakemukseen luettelo hintatietoineen. Toiminnallisella hankkeella ja liikkumisympäristön kehittämisellä ja varustamisella tulee olla selkeä yhteys. Saman koulun oppimisympäristöjen varustamista voidaan tukea vain kerran kolmivuotisen ohjelmakauden aikana.

Hyväksyttävät menot – näitä voit hakea avustuksessa

Hyväksyttäviä menoja ovat hanketoiminnasta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten ohjaajapalkkiot, koulutusmenot, liikuntavälineiden ja fyysistä aktiivisuutta edistävien kalusteiden hankinnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, liikuntatapahtumakulut (osana muuta toimintaa), ohjaajien matkakulut, kuljetuskustannukset sekä muista kuin kunnan tai toiminnan järjestäjän omista tiloista aiheutuneet vuokrakustannukset.

Be Sociable, Share!