Lukukoordinaattorit

Lukukoordinaattorit esittäytyy

Lukemalla kasvat mielikuvituksen jättiläiseksi

Työskentelemme Tampereen kaupungin lukuhankkeen koordinaattoreina. Hankkeen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen lukukulttuuria monin eri tavoin. Kielellisten valmiuksien ja lukemisen edistäminen nähdään tärkeänä koko valtakunnan tasolla.

Lukeminen vaikuttaa lapsen ja nuoren kokonaiskehitykseen ja oppimiseen. Sanavarasto, vuorovaikutus- ja keskustelutaidot, mielikuvitus ja luovuus  kehittyvät monipuolisen lukemisen kautta. Monilukutaito haastaa tulevaisuudessa yhä enemmän ymmärtämään ja tulkitsemaan ympäristömme monenlaisia viestejä. Tutkimusten mukaan lukemisella ja matematiikan oppimisellakin on selkeä yhteys.

Meidät tavoittaa parhaiten sähköpostitse ja keskiviikkoisin myös puhelimella.

Leena Laine  leena.m.laine@tampere.fi  p. 041 7306324
Katja Saxholm  katja.saxholm@tampere.fi  p. 040 5803778

Saavutettavuusseloste