Ilmiöpohjainen oppiminen

 

ILMIÖNÄ TYÖ – MONIALAINEN KOKONAISUUS YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN KANSSA (Satu Herrala)

Tästä voit lukea tarkemmin Takahuhdin koulun jopoluokkalaisten (9.lk) kanssa toteutetusta ilmiöoppimisen jaksosta.

http://satuherrala.blogspot.fi/2017/03/ilmiona-tyo-monialaista-opiskelua-jopo.html

 

NÄKÖKULMAA OPETTAJANA OLEMISEEN
Olkahisen koulu: Ari, Jenni ja Simo CC BY-NC-ND


 

VUOSI ILMIÖPOHJAISESTI OPISKELLEN (2015-2016)
(Carita Berg )

 

Opettajan pohdintaa ja reflektointia kuluneesta vuodesta ja siitä miten se hänelle näyttäytyi.
TEKSTI


 

ILMIÖ: KUVASSA , KUVASTA KUVAAN (2016)

Infografian ja datavisualisoinnin jakso
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

Laaja-alainen osaaminen: Monilukutaito sekä ajattelu ja oppimaan oppiminen

Materiaali-linkkejä:
Tiedote koteihin
Kuvasommittelun ja vaikuttamisen elementtejä (koonta)
Valokuvakilpailun tehtäviä ja kuva-analyysin harjoittelumateriaalia

 

kussa

 


ILMIÖ: RYTMI (2015)
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

Tutkitaan, havainnoidaan ja tuotetaan rytmiä eri viitekehyksissä

123-copy

 

Materiaali-linkkejä
Rytmijakson sisällöt
Kaupunki oppimisympäristönä tehtävät
Summatiivisen jaksokokeen sisällöt
Oppilaan päättötyö rytmistä (esimerkki)


ILMIÖ:SÄHKÖ (2015)

Kestävän kehityksen, energialähteiden ja sähkön jakso, jossa toteutettiin soveltava työ sähköstä.

Yritysyhteistyö: Bauhaus oppimisympäristönä

bauhaus

Materiaali-linkkejä
Sähköjakson sisällöt
Summatiivisen ilmiökokeen sisällöt
Bauhaus ja verkkokauppa oppimisympäristöinä tehtävämoniste
Oppilaan sähkörakentelun päättötyöstä esimerkki (video)
Oppilaan sähkörakentelun päättötystä esimerkki (video)
Ryhmätyötaitojen arviointi työskentelyssä työmoniste


ILMIÖ: AMMATIT JA ELINKEINOT (2016)
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

2.-5.- ja 6.-luokkalaisten sekaryhmissä opiskelema Ilmiöjakso.
Jakso nivoutui Yrityskylä vierailuun sekä Yrityshyvä-kilpailuun.

screen-shot-2016-11-02-at-7-17-11-pm

Yrityskylävierailu jakson lopussa 5-6.-luokkalaisille

MATERIAALI-LINKKEJÄ:
Tiedote koteihin
Tiedote yhteistyökumppaneille
Media ja mainonta: Ryhmän tekemä mainos yhdestä jakson oppimisympäristöstä (video)
Ryhmän kilpailutyö tulevaisuuden kaupungista yritys hyvään
Vertaisarviointi lomake yritysvierailuun (tehnyt: Sari Nieminen)
Yritysvierailun muistiinpano lomake (Sari Nieminen)
Ohjemoniste ryhmille yritysvierailun dokumentoimiseen
Mainosanalyysin powerpoint oppimateriaali
Mainosanalyysin tehtävämoniste
Helppo mainosanalyysi tehtävämoniste
Tuotesijoittelun tehtävämoniste


ILMIÖ: SYY JA SEURAUS  (meneillä parastaikaa)
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

screen-shot-2016-11-18-at-8-36-12-pm

Ilmiön rakentaminen oppilaat osallistamalla. Oppimisympäristönä toimii lähikirjasto.

Työmoniste: Täyttöpohja ja sisältöjä suunnittelun avuksi
Tutkimusrunko työmoniste
Tutkimusrunko portfolio-pohja malliksi
Globaalit jalanjäljet työmoniste
Kiertokulut työmoniste
Hampurilaisen matka (Näkymätön kulutus ja kampanja sen hyvittämiseksi)
Haiku työmoniste
Haiku traileri suomalaisesta kansallismaisemasta
Esitysjuonto Haiku-traileriin

 


 

 

 

Be Sociable, Share!