Ilmiön luomisen harjoitusmateriaali


ilmionrakentaminen

Tämä materiaali on tarkoittu siihen kun oppilaiden kanssa harjoitellaan ilmiön luomista ja siihen liittyviä käsitteitä.
Linkin powerpointista löytyy idea harjoitukseen, sekä jatkolinkit laaja-alaisen osaamisen pääotsikoihin sekä harjoitusmateriaaleihin.

Tässä harjoituksessa voit myös hyödyntää NPDL:n ryhmätyötaitojen pelipohjaa, joka löytyy blogista monialaisten arvioinnista sekä linkin takaa powerpoint esityksestä.

Ilmiön luomiseen korttien avulla on hyvä varata aikaa yksi oppitunti ja laaja-alaisen osaamisen työkortteihin kaksi oppituntia.

Powerpointi ja harjoituskortit
(Carita Berg CC BY-NC-ND)


 

laaja

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN HARJOITUS OPPILAILLE
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

Tämä tehtävä on rakennettu niin, että oppilaat tutustuvat laaja-alaisen osaamisen seitsemään sisältöalueeseen. Kun ”otsikot” hallussa, oppilaat voivat hyödyntää niitä esim. harjoittelemissaan ilmiöissä.

OHJERUNKO OPPILAILLE
LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN HARJOITTELUKORTIT


ESIMERKKIRUNKO TYÖPÄIVÄSEMINAARIIN ILMIÖJAKSON SUUNNITTELUSTA
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

Ammatit ja elinkeinot jaksossa mukana 2.-5.-6.-luokat. Päivän aikataulutus ja eteneminen oli alla olevan rungon mukainen.

Ilmiön rakentamisen työpäiväseminaari


ABSTRAKTIN AJATTELUN TAITOJA VAATIVA TEHTÄVÄ
ILMIÖN YMMÄRTÄMISESTÄ
(Carita Berg)

Oppilaan tehtävä


 


 

Be Sociable, Share!