Myyjäiset yrityksenä

Kun luokka järjestää myyjäiset kerätäkseen rahaa luokalle esimerkiksi luokkaretkeä varten, saa tähän vakiintuneeseen hyvää toimintamalliin helposti tuotua mukaan yrittäjyyskasvatuksellisen ulottuvuuden.

Myyjäiset järjestetään kuten ennenkin, mutta kirjanpitoa pitäen. Oppimistavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät oman työnsä kautta, kuinka yritys toimii.

Perinteisesti: Myyjäisten kate on 100% eli luokalle ei synny kaupankäynnistä kustannuksia (1 € mokkapalasta luokalle jää 1€). Myyjäisten tulos on suoraa laskettavissa siitä, mitä kassassa on rahaa myyjäisten päättyessä.

Yrittäjyyskasvatuksellisesti: Myyjäisten todellinen kate on edelleen 100 %, mutta laskennallinen kate muodostuu siitä, kun kustannukset kuvitteellisesti vähennetään tuloista. Näitä kustannuksia ovat mm.

  • Arvonlisävero (suoraan 10%, 14% tai 24% myyntihinnasta)
  • Raaka-ainekustannukset
  • Henkilöstökustannukset
  • Kiinteistökustannukset
  • ja näiden jälkeen tuloksesta vähennetään vielä yhteisövero

Näiden vähennysten jälkeen syntyy kate eli yritykset tulos. Tätä laskennallista tulosta on hyvä verrata todelliseen myyjäisten tulokseen. Keskustelussa voi havainnoida esimerkiksi sitä, kuinka monta mokkapalaa yrityksen pitäisi myydä (samaan hintaa), jotta tulos olisi sama kuin luokalla mokkapaloista syntyvä tulos.

Be Sociable, Share!