Arviointi

”Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.” (POPS 2014)


 

(Reetta Karttunen CC BY-NC-ND)
Arviointi opettajan pedagogisena työvälineenä

(Jarkko Vilkkilä CC BY-NC-ND)
Arviointi ja uusi ops

Saavutettavuusseloste