Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi

 

NPDL:n opetuskäytön sovellus ryhmä- ja tiimityötaidoista työskentelytaitojen arvioinnissa. Idea palkittiin  NPDL:n opetuskäytön sovelluskisassa. Materiaalia käytetty koulutusmateriaalina mm. pedagogisissa ilmiö-pajoissa.
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

LINKKI JOSTA SAAT MATERIAALIN PELIPOHJAAN
pelipohjan grafiikka uudistettu ensimmäisestä versioista.
NPDL-materiaali

 


peukku

 

PEUKKUARVIOINTI
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

Tämä on yksinkertainen arviointi-idea,  joka osallistaa oppilaita ja jota voi käyttää monipuolisesti.

Ohjeet ja materiaalit arviointityökaluun


MONIALAISEN TYÖSKENTELYN TUOTOSTEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

Näissä kriteereissä on hyödynnetty NPDL:n rubriikkeja (mm. kriittinen ajattelu) ja ne ovat osoittautuneet oivaksi työvälineeksi mm. ilmiöjaksosta syntyneiden päättötöiden arvioinneissa. Vastaava kriteeristö kehitteillä tutkimuksen arviointiin.

MONIALAISTEN ARVIOINNIN KRITEERIT


ESIMERKKI KOTEIHIN JAETUSTA AASIA-TYÖN ARVIOINNISTA
Aasia käsiteltiin elinkeinojen näkökulmasta ”Ammatit ja elinkeinot” ilmiössä.
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

Oppilaat näkyvät arvioinnissa arvotulla muille anonyymillä numerolla, jolloin saman taulukon voi jakaa kaikille perheille.
Taulukkoon on kerätty esitelmän, kahootin ja esseen arviointi.

LINKKI ARVIOINTI ESIMERKKIIN


VISUAALINEN SANATYÖKALU TEKSTIN SISÄLLÖN KUVANTAMISESSA
(Carita Berg CC BY-NC-ND)

Tämän avulla voi joko oppilas tai opettaja nostaa esille tekstistä avainsanoja ja tarkastella antaako muodostunut kuva oikean mielikuvan. Konkreettisen kuvan avulla voidaan keskustella tekstistä ja ohjata käyttämään oikeita käsitteitä esim analyysi-, ongelmanratkaisu  tai työprosessi-tekstiä kirjoitettaessa.

Ohje työkalun käyttöön
(
pahoittelen ulkoasua, mutta idea tulee selväksi)


 

 

 

 

 

 

Saavutettavuusseloste