Tukimateriaalia

Tampereen perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat löytyvät osoitteesta: ops.tampere.fi.


Tampereen OPS agenttien hahmottelemat TVT-taitotasotavoitteet eri vuosiluokille: avaa PDF.


Kestävä tulevaisuus

Kestävään tulevaisuuteen tähtäävien toimenpiteiden taustalla ovat erilaiset kansainväliset ja kansalliset strategiat ja sitoumukset sekä kuntakohtaiset strategiat. Sen lisäksi kestävään tulevaisuuteen sisältyviä käsitteitä ja asioita linjataan vahvasti niin perusopetuksen kuin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Kestävä elämäntapa on perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen yksi arvoperusta ja näin ollen luonnollinen osa niiden toimintakulttuuria.


Ilmiöopiskelijat vierailulla Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinossa ”Ammatit ja elinkeinot” ilmiöjaksossa.
Kuvaus ja toteutus Olkahisen koulu 2.-5.- ja 6.-luokan oppilasryhmä.


 

Be Sociable, Share!