Kestävä tulevaisuus

Kestävän tulevaisuuden suunnitelma pohjautuu Tampereen kaupunkistrategiaan, varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin. Suunnitelma sisältää ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen näkökulman. Se kirjataan kouluissa ohjauksen suunnitelmaan ja varhaiskasvatusyksiköissä toimintasuunnitelmaan.

Tässä esillä oleva vuosikierto-taulukko auttaa suunnitelman laadinnassa. Oheiseen Kestävä tulevaisuus -esitykseen (Prezi) on koottu Tampereen toimijoita, joilla jokaisella on oma näkökulmansa työhön kestävän tulevaisuuden parissa. Heidän tarjoamastaan toiminnasta saatte apua valitsemienne tavoitteiden saattamiseksi osaksi yhteisönne arkea. Kestävän tulevaisuuden tarkistuslista toimii apuna toimintavuoden työtänne arvioidessanne sekä uusien tavoitteiden laadinnassa.


Kestävän tulevaisuuden vuosikierto


Kestävän tulevaisuuden esitys


Kestävän tulevaisuuden tarkistuslista


Kestävän tulevaisuuden julisteet

Be Sociable, Share!