Yrittäjyys ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

100-vuotiaan Suomen kunniaksi on hyvä perehtyä suomalaisiin yrityksiin, yritteliäisiin henkilöihin sekä suunnitella tulevaisuuden menestystekijöitä. Kun syntymäpäiväsankaria tutkitaan monialaisesti ja toiminnallisesti, tulee toteutettua useaa opetussuunnitelmaan kirjattua yrittäjyyskasvatuksen periaatetta: yhteistoiminta, oma-aloitteisuus, vastavuoroisuus, oman tehtävän hahmottaminen osana kokonaisuutta, töiden suunnittelu, aikataulutus, hypoteesien asettaminen, vaihtoehtojen kokeilu, uusien ratkaisujen etsintä olosuhteiden muuttuessa, vaikeuksien ennakoiminen, epäonnistumisen kohtaaminen, sinnikkyys, työn loppuunsaattaminen sekä lopullisen työn ja sen tulosten arvostaminen.

Hyvin suunniteltu monialainen oppimiskokonaisuus on yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan! Oppilaiden tuotoksia, tietoa ja taitoja voi jakaa PopUp-koulupäivänä, jonka pajoja voivat vetää niin opettajat, oppilaat kuin koulun ulkopuoliset toimijat. http://www.popupkoulu.fi/

Tutustukaa suomalaiseen yritykseen, joka oppilaiden mieleen nousee. Yritys voi olla vanha tai uusi, kansainvälinen menestyjä tai naapurin leipomo, kunhan sillä on oppilaille jotain merkitystä. Oppilaat voivat perehtyä yrityksen historiaan, tulevaisuuden suunnitelmiin tai kutsua yrittäjän koululle kertomaan oma tai sukunsa tarinansa yrittäjyydestä. Yrityksen sijaan oppilaat voivat perehtyä yritteliäisiin ja merkittäviin henkilöihin Suomen historiassa. Yrittäjyyttä voi lähestyä myös tutkimalla suomalaisia keksintöjä ja tuotteita aina AIV-rehusta Muumeihin. Yrittäjyyskasvatukseen kuuluu myös työelämätaitojen harjoittelu sekä työelämään tutustuminen. Oppilaat voivat perehtyä suomalaisen työelämän muutokseen sekä heitellä villejä ideoita siitä, mitä tulevaisuudessa työntekijöiltä vaaditaan. Apuja löytyy mm. täältä: http://itsenaisyys100.fi/ ja https://madebyfinland.suomalainentyo.fi/

100-vuotias Suomi suuntaa tulevaisuuteen. Yritys Hyvä -kilpailu tarjoaa mahdollisuuksia esikoululaisista 9-luokkalaisiin suunnitella tulevaisuuden tuotteita, liiketoimintaa, omaa osaamista, haaveita, markkinointia, hyväntekeväisyyskampanjoita jne. Kilpailuun voi osallistua yksin tai joukkueena. Osallistujien on mahdollista kirjoittaa biisi, piirtää sarjakuva, videoida työhakemus, kirjoittaa tarinoita, suunnitella markkinointia someen, tehdä musavideo tai mainos, vaikuttaa johonkin tärkeään asiaan jne. Vaihtoehtoja on vaikka kuinka ja niitä on helppo yhdistää Suomen 100-vuotiaaseen historiaan. Esimerkiksi muotoiluhaasteessa ryhmät suunnittelevat kekseliään, käyttökelpoinen ja tarpeellinen tuotteen, palvelun tai sovelluksen. Oppilaat seuraavat ammattimuotoilijoiden jalanjälkiä, jolloin on luontevaa tutustua suomalaisen muotoilun sekä tuotteiden historiaan Alvar Aallosta Nokian puhelimiin. Kilpailu jatkuu helmikuun loppuun 2018 saakka. http://yrityshyva.opinkirjo.fi/fi/yritys_hyva_br__-_kilpailu

Saavutettavuusseloste